Program

10:00 dolazak i registracija učesnika

10:30 uvod – riječ organizatora

10:40 Tamara Vlastelica Bakić – Koncept i kontekst DOP-a u organizacijama – kompanijama i institucijama

11:40 predstavljanje rezultata istraživanja o stanju i statusu DOP funkcije u BiH kompanijama i organizacijama i mišljenje novinara o načinu na koji se DOP razumije i komunicira – Prime Communications, Srđan Puhalo

12:10 kafe pauza

12:25 case sponzora – DOP u praksi

12:45 pauza za ručak

13:45 Dragana Đermanović – Inovativni poslovni modeli

14:45 kafe pauza

15:00 panel diskusija sa učešćem predstavnika medija, kompanija i blogera

15:50 kraj, zaključak i poziv na nastavak i prezentaciju #Blogometar15 rezultata